z nami ogrzewanie to oszczędzanie

  • pl
  • en
  • ru
  • ua
  • de
  • fr
  • ro
  • hr
Facebook Twitter Facebook
FAQ
16.01.2014

FAQ

Zastanawiam się nad kotłem Futura Econo z palnikiem żeliwnym Brucer. Chciałbym palić ekogroszkiem i pelletem. Czy takie rozwiązanie jest możliwe ? Dodam że chcę palić głównie ekogroszkiem.
Palniki żeliwne typu Brucer przystosowane są głównie do węgla kamiennego sortymentu groszek (8-25mm) jak również mieszanki miał – groszek. Na tym paliwie najlepiej zdają egzamin. Samo spalenie pelet jest możliwe na tym palniku ale efekt i sprawność spalania jest dużo mniejsza od typowych palników peletowych. Przy spalaniu pelet z bezpośrednim systemem podawania paliwa istnieje również duże ryzyko cofania się płomienia do zasobnika paliwa przy nie odpowiedniej regulacji lub niewielkim odbiorze ciepła od kotła. Dlatego nie polecam tego typu palników do spalania pelet.

Czy na palniku żeliwnym Brucer lub Ekoenergia można palić tylko samym miałem ?
Wymienione palniki żeliwne teoretycznie mogą spalać sam miał jednak wiąże się to z kilkoma niedogodnościami. Po pierwsze moc palnika będzie o około 20-30% niższa. Przy bardzo spiekalnych miałach może następować nagromadzanie się dużych ilości żużla, które będą blokować palnik i należy częściej niż przy groszku czyścić palnik i popielnik. Ważnym elementem jest wilgotność miału i jego tendencje do sklejania, ponieważ może to powodować zawieszanie się paliwa w zasobniku. Z doświadczenia nie polecam tego typu palników jako typowo miałowych a jedynie jako mieszanka groszek-miał 50/50%.

Jaka jest przewaga rusztów wodnych nad żeliwnymi ?
Trudno mówić o przewadze rusztów wodnych nad żeliwnymi. Jedne i drugie maja swoje zalety i wady.
Ruszta wodne stosuje się w kotłach jako dodatkową powierzchnię wymiany ciepła, aby nie zwiększać gabarytów urządzenia a uzyskać odpowiednią moc kotła. Ruszta wodne są mechanicznie bardziej wytrzymałe od ruszt żeliwnych jak również termicznie gdyż są studzone wodą. Jednak przy różnych metodach spalania potrzebna jest wysoka temperatura aby węglowodory wytwarzane w procesie odgazowania paliwa były dopalane. Ma to na celu poprawienie sprawność spalania i emisji szkodliwych związków. Ruszta wodne obniżają tę temperaturę odbierając ciepło od żaru i dlatego w takich przypadkach korzystniejsze są ruszta żeliwne.
Poza tym ruszta żeliwne są z reguły elementem łatwo wymienialnym w przypadku uszkodzenia a ruszta wodne wymagają już spawania.
Ruszta żeliwne można wykonać jako element ruchomy, np. w celu odpopielania, co przy rusztach wodnych jest to bardzo skomplikowane i dość kosztowne i takie nie są wykonywane.
Podsumowując ruszta wodne jak i ruszta żeliwne maja swoje wady i zalety i są wykorzystywane w kotłach w zależności od potrzeb i warunków, w jakich mają pracować

Co to oznacza że kocioł ma 3 kanały konwekcyjne ?
Ilość kanałów konwekcyjnych oznacza ilość komór w kotle, które są omywane z jednej strony przez spaliny z drugiej zaś przez czynnik grzewczy (np. wodę), na powierzchni, których następuje wymiana ciepła. Kotły w zależności od konstrukcji mają różną ilość tych kanałów jak również ich położenie może być różne.

Co to jest półka grzewcza i wymiennik ?
Wymiennik  jest to część kotła na powierzchni, której następuje wymiana ciepła pomiędzy wodą a spalinami.
Półka grzewcza jest to rzadko używane określenie części wymiennika kotła, którą najczęściej stanowi przegroda rozdzielająca kanały spalinowe.

Jak zapobiegać przegniciu kotła po kilkunastu latach ? Jak należycie zabezpieczyć instalację ?
Aby kocioł na paliwa stałe posłużył nam jak najdłużej należy pamiętać o kilku podstawowych rzeczach.
•    Temperatura wody powracającej z instalacji c.o. powinna być na poziomie co najmniej 55oC -należy wiec wykonać układ do podmieszania temperatury wody powrotnej.
•    Moc kotła głównie zasypowego nie powinna być nadmiernie dławiona, gdyż powoduje to szybsze zarastanie ścianek.
•    Kocioł powinien być regularnie czyszczony.
•    Komin powinien być odpowiednio dobrany do wielkości i modelu kotła.
•    Przy kotłach zasypowych najlepiej stosować zbiorniki akumulacyjne.
Jakie korzyści niesie opalanie domu peletem w stosunku do ekogroszku?
Zakłada się, że spalanie peletów drzewnych nie wprowadza do atmosfery per saldo dwutlenku węgla, gazu cieplarnianego, bowiem drzewo pochłania w czasie wegetacji tyle dwutlenku węgla, ile drewno oddaje do atmosfery w czasie spalania. Pelety drzewne zawierają tylko pomijalnie małe ilości siarki, i poniżej 1% popiołu, ekogroszek zawiera istotne ilości siarki, zależnie od rodzaju węgla , z kórego został wykonany. Ekogroszek zawiera kilkakrotnie więcej popiołu, w czasie spalania tworzy się żużel, który często nie jest w domu zagospodarowany. Popiół po spalaniu peletów drzewnych to dobry nawóz, który może zostać bezpośrednio wykorzystany w przydomowym ogrodzie. Zawartość azotu w drewnie wynosi 0,1-0.3% i jest kilkakrotnie mniejsza niż w ekogroszku ,a temperatura w palenisku jest przy spalaniu peletów drzewnych także najczęściej niższa niż w przypadku spalania ekogroszku. Pojawiają się więc przy spalaniu peletów drzewnych najczęściej niższe stężenia tlenków azotu NO, NOx, niż podczas spalania ekogroszku, bowiem podczas spalania w temperaturze poniżej 1000C stężenie tlenków azotu jest proporcjonalne do zawartości azotu w paliwie i rośnie nieznacznie wraz ze wzrostem temperatury w palenisku.
Jakie są problemy przy użytkowaniu palników peletowych i dlaczego jakość peletów jest ważna ?
W wielu krajach np.w Szwecji, Austrii, Niemczech określa się wymogi dotyczace jakości peletów drzewnych używanych do ogrzewania domów. Najważniejszym parametrem jest zawartość popiołu, ale także normuje się wymiary peletów, wilgotność, wartość opałową, zawartość chloru czy siarki.Podczas spalania peletów z dużą zawartością popiołu tworzy się w palenisku żużel, który utrudnia dostęp powietrza do paliwa, przez co spalanie się pogarsza, temperatura w palenisku się obniża, tworzą się znaczne ilości produktów niezupełnego spalania: tlenku węgla, węglowodorów i sadzy. Pojawia się ciemny dym z komina, który podczas spalania peletów dobrej jakości jest bezbarwny, podobny do dymu ze spalania gazu ziemnego. W konsekwencji następuje wygaszenie paleniska, jeżeli nie nastapi ingerencja użytkownika kotła, polegajaca na usunięciu żużla pogrzebaczem. Palenisko w ten sposób przestaje być bezobsługowe w długim okresie czasu, np kilku dni, wymaga ingerencji użytkownika co parę godzin. Najbardziej wrażliwe na tworzenie się żużla jest palenisko retortowe, w niektórych jego typach producenci zastosowali nawet urządzenia do eliminowania żużla, zmniejsząc w ten sposób częstotliwość ingerencji użytkownika w działanie palaniska, ale jej całkowicie nie eliminując. Paleniska korytkowe-nasuwowe, z poziomym zasilaniem w pelety są mniej wrażliwe na tworzenie się żużla, jednak podczas spalania peletów drzewnych z dużą zawartością popiołu żużel się także pojawia i pojawiają się opisane kłopoty eksploatacyjne.
Czy kupując kocioł c.o zasypowy, warto kupić droższy model kotła czy kierować się ceną? Czy wyższa cena kotła kiedykolwiek się zwróci?
Cena kotła nie jest rzeczą najważniejszą, ale często świadczy o jakości zastosowanych podzespołów. Oczywiście porównujemy kotły o podobnym przeznaczeniu i opalanych paliwem o tych samych właściwościach.
Przy zakupie kotła należy wziąć pod uwagę wyposażenie i możliwości automatyki.
Kotły o podobnej mocy różnych producentów, mogą się różnić wyposażeniem podstawowym i dlatego cena może być inna. Najlepiej przed zakupem zastanowić się, czym dokładnie będziemy palić i czym ma sterować automatyka kotła, aby nie potrzebnie przepłacać za dodatkowe funkcje, których i tak przy naszej instalacji nie wykorzystamy.
Głównym kryterium przy wyborze powinny być nasze potrzeby, sprawność kotła, materiał użyty do produkcji, serwis oraz doświadczenie producenta, które zdobywa się latami.
Oczywiście, jeżeli mamy do wyboru kotły podobnej klasy o podobnych parametrach technicznych to nie ma sensu przepłacać, bo ta różnica raczej nigdy się nie zwróci.

Czy lepiej dopłacić i kupić kocioł c.o tzw dualny, który posiada podwójne palenisko, czy kupić kocioł z rusztem awaryjny? Jaka różnica jest w użytkowaniu w/w modeli kotłów?
Wybór rodzaju kotła to oczywiści sprawa indywidualna i powinna być przemyślana.
Jeżeli zdecydujemy się na kocioł z automatycznym systemem podawania paliwa, ale nie jesteśmy do końca przekonani, czym tak naprawdę będziemy palić co będzie w najbliższej przyszłości bardziej ekonomiczne to wybór kotła dualnego z oddzielnym paleniskiem do spalania na rusztach jest najlepszym rozwiązaniem bo nieuzależnia nas od jednego rodzaju paliwa.
Gdy główną przyczyną wyboru kotła z podajnikiem jest komfort i wygoda w użytkowaniu to nie ma powodów, aby płacić więcej za dodatkowe palenisko. Wystarczy jak kocioł będzie wyposażony w tzw. ruszt awaryjny, aby w przypadku usterki systemu podawania czy palnika można było przez jakiś czas ogrzewać nasz dom.
Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi kotłami jest ruszt. W kotłach dualnych jest on zamontowany na stałe w kotle, natomiast w przypadku rusztów awaryjnych musi być on wkładany, gdy palimy na rusztach i demontowany, gdy palimy na palniku.

Czy warto montować kocioł zasypowy ze zbiornikiem akumulacyjnym „buforem”. Czy koszt bufora zwróci się i jakie korzyści na co dzień płyną z zastosowania takiego systemu?
Montaż kotła na paliwa stałe ze zbiornikiem akumulacyjnym jest to bardzo dobre rozwiązanie, które polecałbym każdemu użytkownikowi.
Jak wiadomo większość kotłów zasypowych na paliwa stałe uzyskuje najwyższą sprawność przy mocy zbliżonej do mocy znamionowej, a zapotrzebowanie na ciepło w budynku jest zmienne w trakcie całego sezonu grzewczego. Kotły zasypowe przy pracy na mocy zmiennej – nominalnej lub zredukowanej pracują średnio w trakcie całego okresu grzewczego ze sprawnością o około 5-10% mniejszą w stosunku do pracy na mocy zbliżonej do nominalnej.
Dzięki zastosowaniu zbiornika akumulacyjnego w instalacji możemy pracować cały czas z dużą mocą oszczędzając 5-10% paliwa.
Ponadto przy pracy z mocą nominalna z reguły emisja zanieczyszczeń uchodzących do atmosfery jest dużo niższa, czyli dbamy o nasze środowisko.
To nie wszystko!
Każdy kocioł na paliwa stałe powinien pracować z temperaturą nie niższą niż 60oC ponieważ przy niższej temperaturze spalanie jest nie odpowiednie, kocioł się szybciej zanieczyszcza. Przy pracy ze zbiornikiem akumulacyjnym palić możemy na wysokich temperaturach a ciepło wykorzystujemy wtedy, gdy jest potrzeba.
Łatwiej też jest sterować temperaturą wody wychodzącej na instalację c.o. a przy ogrzewaniach niskotemperaturowych (np. podłogówka) możemy dowolnie obniżać temperaturę bez szkody dla kotła. Żywotność kotła pracującego z „buforem” jest 2-3 lata dłuższa niż kotła pracującego bezpośrednio w instalacji c.o..
Najważniejsze!
Wykorzystanie zbiornika akumulacyjnego w instalacji c.o. wydłuża nam okres dostarczania ciepła do mieszkań ze spalenia jednego załadunku paliwa, pozwala zapewnić w miarę stabilną temperaturę w pomieszczeniach bez konieczności dokładania paliwa w nocy.
Polecam.

Które modele kotłów można zamontować w układzie zamkniętym i jaki jest dodatkowy koszt takiego montażu. Jakie są korzyści z montażu kotła w układzie zamknietym.
W świetle nowych przepisów kotly na paliwa stałe można montować w układzie zamkniętym, ale zabezpieczenie kotła musi spełniać kilka podstawowych warunków.
Podstawowym warunkiem montażu Kotla w układzie zamkniętym jest zastosowanie urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła.
Przy zastosowaniu urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła należy pamiętać, aby maksymalna temperatura wody w obiegu kotłowym nie przekraczała 110oC, co odpowiada temperaturze maksymalnej kotłów wodnych niskotemperaturowych. Może tu być zastosowany na przykład sprawdzony typ cieplnego zabezpieczenia wypływu połączony z wymiennikiem ciepła wbudowanym w kocioł grzewczy. Jako wymiennik ciepła może być stosowany pojemnościowy lub przepływowy podgrzewacz wody, o ile jest on tak zbudowany, że ciepło może być przekazywane bez dodatkowych urządzeń pomocniczych i bez obcej energii. Trwale zabudowany przepływowy podgrzewacz wody nie może być wykorzystywany jako użytkowy podgrzewacz wody, ale jedynie jako zabezpieczający wymiennik ciepła.
W zależności od prowadzenia procesu spalania oraz sterowania kotła jako zabezpieczenie powinniśmy stosować:
a) w przypadku systemu spalania szybko wyłączanego wymagane wyposażenie powinny stanowić:
* regulator temperatury;
* ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z ręcznym powrotem do pozycji wyjściowej.
b) w przypadku spalania częściowo wyłączanego wymagane wyposażenie powinny stanowić:
* regulator temperatury;
* ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z ręcznym powrotem do pozycji wyjściowej;
* niezawodne urządzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej.
c) w przypadku, gdy system nie jest wyłączalny, a nominalna moc cieplna < 100 kW, wymagane wyposażenie powinny stanowić:
* regulator temperatury;
* niezawodne urządzenie do odprowadzenia możliwie maksymalnej mocy cieplnej w przypadku powstania zakłóceń.
Główną korzyścią stosowania układów zamkniętych jest brak napowietrzania wody a tym samym mniejsza korozja instalacji, nie ma też ubytków wody i dlatego tańsze jest dostosowanie parametrów wody do potrzeb instalacji c.o. W układach pracujących z nadciśnieniem krążenie wody w układzie jest łatwiejsze.
W przypadku kotłów ”CICHEWICZ” do układów zamkniętych są to modele z wbudowana wężownicą bezpieczeństwa i STB, np.: kotły Logica, Futura Pellet.

Jaki kocioł można polecić do spalaniu brykietów ?
Dobrym rozwiązaniem jest kocioł Futura Bio Standard pracujący w cyklach: Praca/Podtrzymanie przystosowany do spalania brykietów trocinowych o średnicy 50mm.
Zaletą tego urządzenia jest możliwość zastosowania także paliwa alternatywnego, jakim jest trocina, ziarna zbóż.
Kotły tego typu maja stosunkowo duże zasobniki paliwa wystarczające na stabilną pracę bez ciągłej obsługi. Wyposażone są także w zapalarkę, dzięki której nie musimy ręcznie rozpalać paliwa.
Kotły zabezpieczone są przed przekroczeniem maksymalnej temperatury –STB jak również przed cofnięciem się ognia do zasobnika paliwa.

Kupując kocioł c.o z podawaniem automatycznym paliwa tj. w retorcie, jaki typ palnika wybrać? Obecnie jest kilka palników na rynku tj. tzw rynnowe, żeliwne z przeciwzwojem, tradycyjne?
Faktycznie na rynku pojawia się coraz więcej palników. Są to palniki na ekogroszek, miał, biomasę, wielopaliwowe.
Przy wyborze palnika najlepiej zadać sobie pytania:
•    Jakie paliwo będziemy stosować?
•    Z jakich materiałów zrobiony jest palnik?
•    Jak skomplikowana jest obsługa danego urządzenia?
Tradycyjne retorty(okrągłe) – bardzo dobrze się sprawdzają w przypadku spalania eko-groszku, są w eksploatacji na naszym rynku już od ponad 10 lat. Maja one jednak stalowy układ nawęglania i ślimak podawczy (najczęściej stalowy)  i w zależności od wilgotności stosowanego opału koroduje on po 3-7 latach i należy go wymienić koszt około 300-1000zł.
Palniki żeliwne typu Brucer, Ekoenergia z przeciwzwojem wykonane są całkowicie z żeliwa, więc odporność na korozje jest dużo większa. Można w nich spalać zarówno groszek jak i mieszankę groszek-miał. Niektórzy producenci polecają go także do spalania pellet,choć do tego paliwa nie jest to najlepsze rozwiązanie.
Palniki rynnowe zachwalane jako wielopaliwowe oczywiście mogą podać i spalić groszek, miał, ziarna zbóż, pellety i pod tym względem są bardziej uniwersalne. Mankamentem jest jednak sprawność i moc tych palników. Palniki tego typu wykonywane pod jeden rodzaj paliwa sprawdzają się dobrze i uzyskują deklarowane parametry jednak jako uniwersalne są raczej przereklamowane i niektórzy doświadczeni użytkownicy mogą być zawiedzeni z efektów pracy.
Podsumowując - do spalania ekogroszku polecałbym tradycyjne palniki, do ekogroszku i mieszanki z miałem palniki z żeliwnym układem nawęglania a jeżeli ktoś lubi eksperymentować z opałem to palnik rynnowy.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij