z nami ogrzewanie to oszczędzanie

 • pl
 • en
 • ru
 • ua
 • de
 • fr
 • ro
 • hr
Facebook Twitter Facebook
Jakie kotły c.o na program Czyste Powietrze oraz do normy eko projekt ?
03.03.2021

Jakie kotły c.o na program Czyste Powietrze oraz do normy eko projekt ?

 

Co to jest norma ekoprojekt?

Certyfikat „ekoprojektu” jest obowiązkowy dla wszystkich kotłów na paliwa stałe o mocy do 500 kW wprowadzanych do sprzedaży od 1 stycznia 2020r. i obowiązuje we wszystkich krajach UE.

Dlatego programy, które w Polsce zajmują się dofinansowaniem na wymianę kotłów wymagają od nowych urządzeń spełnienia „Ekoprojektu” (Ecodesign). W ramach akcji Stop Smog program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę starego pieca na nowy ekologiczny.

Aby uzyskać certyfikat ekoprojekt producent pieca musi go przebadać w jednostce badawczej posiadającej odpowiednie akredytacje i spełnić poniższe wymagania:

 1. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %;
 2. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77 %;
 3. emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 4. emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 5. emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 6. emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

Dla kominków – niezależnie czy z płaszczem wodnym czy wkładów grzewczych  sezonowa sprawność powinna być wyższa niż 65 %.- emisja spalin – tu też mamy wymagające przepisy gdyż PM nie może przekraczać 40 mg/m3 – a są to pyły zawieszone które wywołują smog i wiele chorób z tym związanych. OGC wartość 120 mgC/m3 a CO 1500mg/m3. NOx 200 mg/m3 . Wszystkie te wartości mają być osiągnięte przy 13 % udziale tlenu.

 

Jakie dofinansowanie możemy uzyskać w dotacji Czyste Powietrze ?

Na modernizację naszej kotłowni na paliwo stałe możemy uzyskać dofinansowanie 60 %  max 12 tys zł w podwyższonym poziomie dofinansowania gdy  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Przy obniżonym poziomie dofinansowanie – czyli przy większych dochodach dotacja jest mniejsza

- 30 % na piec zgazowujący i pellet - max 6000 zł

- 45 % na piec pelletowy o podwyższonym standardzie - max 9000 zł ( Kocioł grzewczy na pellet o podwyższonym standardzie musi mieć obniżoną emisję  pyłu < 20 mh/m3 )

Złożenie wniosku o dofinansowanie – jak to zrobić ?

1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
2) w serwisie „gov.pl”.

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
2) poprzez serwis „gov.pl”.

4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie pieca centralnego ogrzewania ?

Wniosek jest podzielony na parę sekcji :

- Sekcja A to informacje ogólne m.in.:
Czy jestem właścicielem czy współwłaścicielem domu, czy mam podstawowy czy podwyższony poziom dofinansowania. Musimy podać nasze dane osobowe w tym m.in. rachunek bankowy.

- sekcja B to informacja o przedsięwzięciu czyli dane na temat budynku w tym: min adres oraz nr księgi i działki,

- sekcja C  to zakres rzeczowy przedsięwzięcia  - data, rodzaj źródła ciepła przyłącza i instalacji
Jeśli chcemy kupić w dofinansowaniu ekologiczny piec centralnego ogrzewania to w  tej części wybieramy:


- Kocioł na zgazowanie drewna ze zbiornikiem akumulacyjnym buforem pod B 2.1.29 - wniosek jest pod linkiem

- Kocioł na pellet B.2.1.32

- Kocioł o podwyższonym standardzie na pellet B.2.1.35 - wniosek jest pod linkiem.

W kosztach zakupu pieca ujęte też mogą być koszty instalacji i projektu


W części B.2.3 mamy dokumentację w tym:  audyt energetyczny,  dokumentacja projektowa czyli projekt na wymianę źródła ciepła, wentylacji z odzyskiem ciepła czy modernizacji instalacji. Kosztem są też ekspertyzy ornitologicznej do termomodernizacji.

W sekcji C – sa dane na temat dochodów Wnioskodawcy , mamy dochody według PIT, rodzaj PIT, wysokość zapłaconego podatku itd. Dalej mamy oświadczenia – kilkanaście pozycji do klikania.

 

WYMIEŃ SWÓJ PIEC NA URZĄDZENIE SPEŁNIAJĄCE OBOWIĄZUJĄCE NORMY

Każde województwo ma swoją uchwałę antysmogową – należy o tym pamiętać . Zakłada ona terminy wymiany źródeł ciepłą w przestrzeni czasowej. W zależności od daty produkcji twojego obecnego pieca powinieneś to zrobić do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.):

 • kotły powyżej 10 lat od daty produkcji –do końca 2021 r.
 • kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do końca 2023 r.
 • kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 2025 r.
 • kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

Uchwała zakazuje używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery.

Zamiast nich wybierz:

 • pellet
 • suche drewno
 • zrębki drzewne lub biomasę
 • eko groszek – czyli węgiel kamienny sortowany
 • lub pellet i drewno w naszym kotle kombinowanym dwupaliwowym Sigma Dual.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij