z nami ogrzewanie to oszczędzanie

 • pl
 • en
 • ru
 • ua
 • de
 • fr
 • ro
 • hr
Facebook Twitter Facebook
Kotły c.o z certyfikatem ekoprojekt. Co musisz wiedzieć ?
19.05.2020

Kotły c.o z certyfikatem ekoprojekt. Co musisz wiedzieć ?

Jakie wymagania musi spełnić kocioł grzewczy z podajnikiem żeby uzyskać certyfikat ekoprojekt ?

Spełnienie wymogów „ekoprojektu” inaczej też „Ecodesign” przez kocioł na paliwa stałe określone jest w ekodyrektywie w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Zaświadczenia o spełnieniu „ekoprojektu” wydawane są po przeprowadzeniu badań przez akredytowane laboratorium badania kotłów i pieców c.o z odpowiednią notyfikacją. W Polsce jest parę takich laboratoriów, są też w Czechach, Niemczech i innych krajach europejskich.

Ekoprojekt do ekodyrektywa powstała aby zmniejszać zużycie energii

Regulacje Ekoprojekt powstały w celu ograniczenia zużycia energii na potrzeby gospodarstw domowych i lokali użytkowych poprzez zwiększenie sprawności kotłów i pieców na paliwa stałe, a także redukcję emisji szkodliwych związków do naszej atmosfery, tj.: pyłów, tlenków węgla, tlenków azotu oraz związków organicznych.

 

Ekoprojekt jest standardem od roku 2020.

Wszystkie kotły na paliwa stałe i biomasę niezależnie czy z podajnikiem czy zasypem ręcznym  o mocy do 500 kW wprowadzane do sprzedaży od 1 stycznia 2020r.  obowiązuje we wszystkich krajach UE ecodesign. Jest on wymogiem uzyskania dopłat do zakupu pieców w programach modernizacji i wymiany urządzeń grzewczych na niskoemisyjne np.: Czyste Powietrze. W tym roku jeszcze obowiązują wymogi klasy 5 normy EN 303-5 i certyfikowane kotły c.o 5 klasy emisji.

Jakie wymagania musimy spełnić ?

Producent kotłów c.o  musi przebadać dany model pieca  w jednostce badawczej posiadającej odpowiednie akredytacje i spełnić poniższe wymagania:

 1. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %;
 2. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77 %;
 3. emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 4. emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 5. emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 6. emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

W przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa.

Niezależnie, czy mamy do wyboru kotły c.o z podajnikiem lub zasypowe 5 klasy emisji czy ekoprojektu, musimy pamiętać że są one certyfikowane i badane pod katem jednego paliwa. Są kotły tzw kombi czyli dualne lub wielopaliwowe, które posiadają certyfikat na oba paliwa np.: nasze kotły Sigma dual na drewno i pellet, albo Biowarmer na brykiet i zrębki .

Tak jak wspomnieliśmy wymóg ekoprojektu ( dyrektywy ecodesign) jest warunkiem koniecznym dopłat w programie Czyste Powietrze. Wkrótce planowane są nowe zmiany w tym programie. Oto część  z nich.

Nowe przepisy do programu stanowią , że osoby o dochodach powyżej 100.000 zł nie będą mogły skorzystać z programu Czyste Powietrze. W planowanym nowym regulaminie programu Czyste Powietrze zrezygnowano z wyznaczania ogólnego procentu dofinansowania dla danego progu. Zamiast tego ustalono poziom dofinansowania oraz maksymalną kwotę dotacji dla każdego rodzaju przedsięwzięcia i uzależniono również wysokość dotacji od rodzaju montowanego źródła ciepła lub pieca.

W przypadku inwestowania w premiowane źródła ciepła w nowej wersji programu występują podwyższone progi dofinansowania (grupa podstawowa/grupa podwyższona):

1. Węzeł cieplny - 50/75% dofinansowania (koszty kwalifikowane: 20.000 zł)
2. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej - 45/60% dofinansowania - tylko dla klasy A++ (30.000 zł)

 1. Gruntowa pompa ciepła - 45/60% dofinansowania - dla klasy A++ (45.000 zł)
  4. Wykonanie kotłowni gazowej w budynku, który nie był wcześniej podłączony do sieci gazowej (zakup kotła, przyłącze, projekt) - 45/75% dofinansowania (15.000 zł)
 2. Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie emisji cząstek stałych (max 20mg/m3) - 45/60% dofinansowania (20.000)

 

Co ważne, jeśli budynek ma możliwość przyłączenia do sieci cieplnej lub gazowej, dotacja jest przyznana tylko na takie urządzenie grzewcze. Czyli np.: posiadając węzeł cieplny przy domu otrzymamy dotację na jego przyłącze ale już na niezależną pompę ciepła nie.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij