z nami ogrzewanie to oszczędzanie

  • pl
  • en
  • ru
  • ua
  • de
  • fr
  • ro
  • hr
Facebook Twitter Facebook
Kotły i piece na program Czyste Powietrze
09.08.2019

Kotły i piece na program Czyste Powietrze

Dotacja w programie Czyste Powietrze obejmuje dwa rodzaje kotłów na paliwa stałe:

1. kocioł na paliwo stałe ( biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniuKomisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WEw odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UEL 193 z 21.07.2015, s. 100) zarmaturą zabezpieczającą i regulującą - dotacja do 20 000 zł

2. kocioł na paliwo stałe ( węgiel gruby,średni,miałowy) spełniający co najmniej wymagania określonew rozporządzeniu Komisji (UE)2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu dowymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z21.07.2015, s. 100) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrzai odprowadzenia spalin;  dotacja do 10 000 zł

Można zatem na nasze certyfikowane kotły na paliwa stałe i biomasę otrzymać dotację do zakupu:

do 20 000 zł na kotły c.o opalane biomasą, zrębkami, brykietam, pelletem - Biowarmer oraz Compact pellet

do 20 000 zł na zakup kotła na zgazowującego drewno i biomasę - Sigma

do 10 000 zł na zakup kotła z podajnikiem na ekogroszek - Ecowarmer

Nasza firma pomaga bezpłatnie klientom w wykonaniu branżowej dokumentacji projektowej (modernizacja instalacji wewnętrznej i wymiany źródła ciepła) na potrzeby wniosku do programu Czyste Powietrze.

W przypadku naszej oferty, która obejmuje wiele gatunków paliw ( biomasa, zrębki, pellet, ekogroszek, drewno ), typów kotłów ( z podajnikiem i zasypem ręcznym ) staramy się rzetelnie dobrać klientowi własciwe źródło ciepła tak aby optymalizować koszty ogrzewania i obsługi urządzenia. 

Zapraszamy do kontaktu z nami. 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij