z nami ogrzewanie to oszczędzanie

 • pl
 • en
 • ru
 • ua
 • de
 • fr
 • ro
 • hr
Facebook Twitter Facebook
Mobilne piece do utylizacji odpadów – tania energia z odpadów
14.05.2021

Mobilne piece do utylizacji odpadów – tania energia z odpadów

Mobilne piece do spalania odpadów w zabudowie kontenerowej to idealne rozwiązanie dla przemysłu, który od dłuższego czasu boryka się z efektywną gospodarką odpadami. Każda firma wytwarza odpady głównie poprodukcyjne – dla wielu to kosztowny problem, niewiele firm jednak wie, że pochodne z produkcji mogą być tanim lub bezpłatnym źródłem energii cieplnej. 

 

Ogrzewanie firmy może być tanie i ekologiczne

Mobilne kotłownie kontenerowe do spalania odpadów o mocach od 150 kW do 960 kW dedykowane są dla instalacji przekształcania odpadów łatwych do utylizacji termicznej np. z płyt drewnopochodnych, trocin, zrębek czy mieszanek paliw alternatywnych . Są to paliwa o dość wysokiej wartości opałowej i mogą służyć do wytwarzania taniej ekologicznej energii cieplnej dla przemysłu czy ciepłownictwa.  

 

Energia cieplna z odpadów to nie jedyna korzyść dla firmy

Tania energia z odpadów to nie jedyny atut użytkowania własnej instalacji termicznego przekształcania odpadów. Należy bowiem pamiętać ze utylizując odpad na użytek własny znacznie redukujemy koszty przetwarzania odpadów. Obecne stawki za przekazywanie odpadów do utylizacji są wysokie i wiele wskazuje ze będą w przyszłości rosły.  

 

Mobilne instalacje termicznego przekształcania odpadów o mocy poniżej 1 MW mieszczą się zazwyczaj w 2 kontenerach 40'' specjalnie podwyższanych i izolowanych na potrzeby przepisów przeciw pożarowych. Jeden kontener to pomieszczenie kotła z osprzętem, drugi magazynu paliwa. W przypadku systemów o mocy do 500 kW np.: 200 lub 300 kW cała kotłownia mieści się w jednym kontenerze 40 ‘’. Należy pamiętać, że kontenery są odpowiednio dedykowane do potrzeb kotłowni – mają klasę niepalności, są izolowane, mają odpowiednią wentylację i klapy rewizyjne. Drzwi są ognioodporne a instalacje wewnętrzne odpowiedniej klasy IP i niepalności.

 

Wyposażenie kontenera grzewczego :

 • palenisko schodkowe ruchome strefowe
 • system odżużlania automatyczny
 • system automatycznego podawania + kosz z nagarniaczami o pojemności 3 m3
 • automatyka z szafą oraz czujnikami i okablowaniem
 • komora dopalania z palnikiem olejowym i systemem awaryjnego utrzymania temp 850 stopni
 • wymiennik ciepła wodny lub powietrzny do ogrzewania nadmuchowego

 

W opcji mobilny system grzewczy można  rozszerzyć o:

 

 • magazyn paliwa typ ruchoma podłoga lub silos zewnętrzny powiększony
 • dłuższe ślimaki podawcze - nawet do 10 m
 • system podawczy z silosa centralnego - zasypu
 • zbiornik zewnętrzny na paliwo z wybierakami 
 • automatyka z wizualizacją pracy kotłowni i 7 '' wyświetlaczem dotykowym 
 • system odpopielania
 • system odżużlania
 • system pneumatyczny czyszczenia wymiennika
 • komorę dopalania w wysokich temperaturach z palnikiem pomocniczym 
 • palenisko ruchome schodkowe strefowe do spalania odpadów
 • system elektrofiltru
 • system recyrkulacji i dopalania spalin
 • multicyklon z wentylatorem wyciągowym
 • system oczyszczania spalin de NOx 
 • optyczny czujnik poziomu paliwa
 • sondę lambda, tlenową i czujnik podciśnienia komory spalania
 • moduł monitoringu przez internet
 •  moduł podłączenia do systemu SCADA 
 • śluzę celkową z nożami tnącymi

 

 

Sterowanie mobilnym piecem na odpady musi być  skuteczne

Zaawansowany układ sterowania DLC jest jednym z głównych elementów składowych oferowanego systemu grzewczego. Jeśli chcemy mieć zaawansowaną kotłownię z szczegółowymi pomiarami, telemetrią  i najwyższą sprawnością cieplną układu to nasze urządzenie steruje pracą kotła na biomasę oraz następującego osprzętu:

 • Pomp co i pomp podmieszania
 • Układu podawania biomasy
 • Ślimaka odżużlania
 • Wentylatora wyciągu spalin
 • Wentylatorów nadmuchowych ( powietrza pierwotnego i wtórnego )
 • Paleniska z ruchomym rusztem schodkowym strefowym
 • Palnika pomocniczego olejowego do komory dopalania gazów
 • Układu recyrkulacji spalin celem optymalizacji procesu spalania i dopalania NOx

Kontroler DLC współpracuje z  przetwornikiem podciśnienia paleniska oraz analizatorem tlenu a także czujnikiem temperatury:

 • paleniska, kotła
 • spalin
 • temperatury podajnika
 • temperatury w komorze dopalania

Zastosowanie sterownika DLC powoduje pełną automatyzację procesu spalania naszego kotła. Możliwe jest ręczne wprowadzenie temperatury i parametrów jak i praca w trybie automatycznym W celu uzyskania najlepszych parametrów emisji zalecamy dołączenie zewnętrznego analizatora tlenu oraz układ recyrkulacji spalin pieca. 

  

Piece przemysłowe do utylizacji odpadów wymagają spełniania wielu przepisów prawnych m.in.:

Wymagania Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów dla pomiarów 30 minutowych przy zawartości tlenu 11%. 

 

NOx ≤ 400 mg/m3

 

CO ≤ 100 mg/m3

 

Pył ≤ 30 mg/m3

 

Spalanie odpadów w dedykowanych kotłach grzewczych rusztowych z dodatkową komorą dopalania gazów w wysokich temperaturach to standard spełniający wymogi prawa i rozporządzeń.  

Odpady płyt drewnopochodnych w świetle ustawy o odpadach.

    Obowiązujący katalog odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001, D.U. Nr 62 poz. 628) klasyfikuje odpady z przetwórstwa drewna oraz przetwórstwa płyt, mebli, masy celulozowej, papieru i tektury do grupy kodowej 03. Pod numerem kodowym 03 01 05 zawarte są takie odpady jak: trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i forniry inne niż wymienione w kodzie 03 01 04. Wyroby są produktami wytworzonymi z czystego surowca drzewnego (udział surowca drzewnego w płytach wynosi 90% i więcej) z niewielkim dodatkiem żywic klejowych i parafiny. Zarówno żywica klejowa (żywica mocznikowa) jak i parafina nie są kwalifikowane do substancji niebezpiecznych czyli do odpadów z gwiazdką ( .*)  Ze względu na niestosowanie do produkcji płyt drewnopochodnych środków zawierających związki chlorowcopochodne oraz metale ciężkie, ich skład elementarny zbliżony jest do składu pierwiastkowego drewna i w rozumieniu tym mogą one stanowić biomasę.  

 

 

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij