z nami ogrzewanie to oszczędzanie

 • pl
 • en
 • ru
 • ua
 • de
 • fr
 • ro
 • hr
Facebook Twitter Facebook
Zmiana przepisów prawa dotyczących kotłów na paliwa stałe 2019
23.06.2019

Zmiana przepisów prawa dotyczących kotłów na paliwa stałe 2019

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

 

Rozporządzenia nie stosuje się do kotłów:

 1. 1)  przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze;
 2. 2)  kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 50 kW;
 3. 3)  o znamionowej mocy cieplnej większej niż 100 kW z ręcznym zasilaniem balotami słomy - czyli np do naszych kotłów typ AGROWARMER


W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem.

W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym rodza- jem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.Kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumula- cyjnym, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie z normą przenoszącą normę europejską EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

Poniższe wymogi już obowiązują producentów kotłów i hurtowników oraz instalatorów. 


 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij