z nami ogrzewanie to oszczędzanie

  • pl
  • en
  • ru
  • ua
  • de
  • fr
  • ro
  • hr
Facebook Twitter Facebook
Dobór kotla
15.01.2014

Dobór kotla

Dobór mocy
Dobór odpowiedniej dla naszego budynku mocy kotła, jest jednym z podstawowych warunków zapewnienia komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczeń. Właściwy dobór kotła zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie jak również ekonomiczną i ekologiczną eksploatację.
Kocioł dobiera się odpowiednio do powierzchni ogrzewanego budynku, stopnia jego ocieplenia, rodzaju instalacji itp.
Jeżeli kocioł ma za małą moc w stosunku do zapotrzebowania na ciepło nie będzie mógł osiągnąć każdej nastawionej na nim temperatury i dogrzać pomieszczeń..
W przypadku przewymiarowania kotła  mogą wystąpić problemy z utrzymaniem żądanej temperatury na kotle, a co za tym idzie doprowadzać do przegrzewania kotła i jego awaryjnego wyłączania się jak również może powodować nadmierne zanieczyszczenie kotła tzw. smolenie kotła.
W przypadku nieodpowiedniego doboru kotła jego sprawność obniży się zwiększając straty i przyczyniając się do zmniejszenia trwałości kotła
Podstawowym kryterium doboru kotłów jest zapewnienie wymaganej mocy cieplnej potrzebnej na pokrycie strat przez przegrody zewnętrzne oraz strat na wentylację.
W chwili obecnej każdy nowo wznoszony budynek posiada projekt razem z wyliczonym zapotrzebowaniem na ciepło a czasami nawet dobranym kotłem.
W przypadku starszych budynków takiej dokumentacji może brakować.
Wtedy możemy posłużyć się metodą wskaźnikowego obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku.

Q = V x q [W]

Q – orientacyjne zapotrzebowanie na moc cieplną w [W],
V – kubatura budynku (do kubatury budynku wlicza się wszystkie wewnętrzne przegrody pionowe i poziome),
q – współczynnik zapotrzebowania na moc cieplną budynku w odniesieniu do 1 m3 kubatury ogrzewanej.
W zależności od stopnia izolacyjności przegród zewnętrznych współczynnik wynosi od 15 do 30 W/ m3.
Rzeczywista moc i sprawność kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno) pracujących w domowych instalacjach c.o. zależy od wartości opałowej paliwa, stopnia zanieczyszczenia kotła, zmiennego obciążenia cieplnego, dodatkowych strat itp.
Powyższe przyczyny mogą mieć wpływ na różnice w sprawności i uzyskiwanej mocy pomiędzy deklarowanymi parametrami przez producenta a uzyskiwanymi w rzeczywistości.
Kotły na paliwa stałe dobieramy więc z 10-15% zapasem na uwzględnienie tych różnic.

Qk= 1,15 x Q
Qk- moc kotła
Przykład
Budynek o powierzchni 150m2 i kubaturze ogrzewalnej V=480m3.
Wariant I budynek słabo izolowany: q=30 W/ m3
Q= 30 x 480 = 14400W
Qk= 1,15 x 14400 =16560W = 16,56 kW
Wariant II budynek średnio izolowany q= 22 W/ m3
Q= 22 x 480 = 10560W
Qk= 1,15 x 10560 =12144W = 12,144 kW
Wariant III budynek bardzo dobrze izolowany q= 15 W/ m3
Q= 15 x 480 = 7200W
Qk= 1,15 x 10560 = 8280W = 8,28 kW

Powyższy dobór jest tylko przykładem i określa orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij