z nami ogrzewanie to oszczędzanie

  • pl
  • en
  • ru
  • ua
  • de
  • fr
  • ro
  • hr
Facebook Twitter Facebook
Kotły na paliwa stałe na program Czyste Powietrze
09.08.2019

Kotły na paliwa stałe na program Czyste Powietrze

Kto się może ubiegać o dopłatę w programie Czyste Powietrze ?

1) osoby będące właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest wewspółwłasności kilku osóbdofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażeniazgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku/ lokalu.

2) osoby będące właścicielami/ współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszczeprzekazany lub zgłoszony do użytkowania. W przypadku, gdy nieruchomość jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Dotowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne do Programu: kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów olejowych,kotłów gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła powietrznych, pomp ciepła odbierających ciepłoz gruntu lub wody, wraz z przyłączami, instalacją centralnego ogrzewania i instalacją ciepłej wody użytkowej.

Zakupione i montowane w ramach Programu nowe kotły na paliwa stałe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE)2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu dowymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193z 21.07.2015, s. 100)Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniaćwymogi aktów prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione.

Nasze kotły c.o spełniają w/w wymogi w tym ekoprojekt i 5 klasę emisji. Są to modele ecowarmer, compact pellety, biowarmer, hydro oraz sigma i sigma dual

Ciekawostką jest kocioł certyfikowany Sigma dual  który spełnia w/w wymogi na paliwie : drewno i pellet

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij