z nami ogrzewanie to oszczędzanie

 • pl
 • en
 • ru
 • ua
 • de
 • fr
 • ro
 • hr
Facebook Twitter Facebook
Tanie ogrzewanie dla rolników i sadowników - targi Ostróda
14.02.2017

Tanie ogrzewanie dla rolników i sadowników - targi Ostróda

Na większości liczacych się targach dla rolników nasza firma prezentuje najszerszą ofertę ogrzewania dla rolników i sadowników. W tej dziedzinie jesteśmy liderem gdyż jako jedyni oferujemy:

 •  piece nadmuchowe na biomasę
 •  kotły c.o na słomę i brykiet ze słomy
 •  automatyczne piece z podajnkiem na brykiet ze słomy i trocin
 •  kotły c.o z podajnikiem na trociny lub zrębki drzewne
 •  kotły c.o zgazowujace drewno na tzw holzgas 5 klasy emisji
 •  ekologiczne kominki i kotły na praktycznie każdy rodaj opału.
Ze względu na fakt, że możemy spalić praktycznie wszystko co stanowi odpad w rolnictwie i sadownictwie: np: gałęzie, pędy miskantusa, słomę itp nasze kotły moga zasilać instalacje grzewcze:
 • kurników
 • szklarni
 • dojrzewalni
 • kompostowni
 • budynków magazynowych
 • budynków gospodarczych
 • domów jedno i wielorodzinnych
Coraz popularniejsza gospodarka obiegu zamkniętego w gminach idealnie wpisuje się w aktywność naszej firmy. Dzięki naszym kotłom i piecom na biomasę, każda gmina moze być samowystarczalna energetycznie.
Możemy bowiem spalać zrębki, trociny, wióry, słomę, pestki itp co stanowi najtańsze ogrzewanie wykorzystujące odpady z natury. Dzięki czemu można praktycznie za darmo ogrzewać szkoły, przedszkola czy inne budynki.

Dla rolników, którzy mają dostep do słomy proponujemy też linie technologiczne do własnej produkcji brykietów ze słomy. Już teraz możesz sam się ogrzewać za darmo i sprzedawać jeszcze brykiet sąsiadom - czyli zarabiać !


Przedstawiamy cechy i wyróżniki naszych brykietów o nazwie “Złoty Węgiel” i technologię BIOMASSER®, które są bardziej korzystne w stosunku do innych technologii:
 
1.    BIOMASSER® brykietuje surowiec z biomasy niedrzewnej o wilgotności od 10% do 30%, a inne technologie brykietowania i pelletowanie wymagają praktycznie biomasy o wilgotności od 8% do 12% - co wymaga jej suszenia. Aby wysuszyć surowiec trzeba zbudować suszarnię, a potem ją eksploatować. Oznacza to, że potrzebna jest dodatkowa energia, konserwacja i części zamienne dla suszarni;
 
2.    jeszcze jeden ważny aspekt – rozdrobnienie biomasy. W technologii BIOMASSER® wymagamy sieczki o długości od 1cm do 5cm. Inne technologie brykietowania, a w szczególności pelletowanie, wymaga sieczki o długości do 1mm! Aby otrzymać sieczkę o długości 1mm konieczne jest użycie dwóch lub trzech maszyn, co znacznie zwiększa koszt inwestycyjny instalacji, wymaga znacznie większej mocy silników (większe przyłącze elektroenergetyczne oraz większą moc zamówioną w spółce energetycznej). 
Proces suszenia de facto bardzo znacznie wpływa na zwiększenie kosztu produkcji brykietów lub pelletów. Koszt ten wynika z kosztów energii elektrycznej oraz szybko zużywających się części w rozdrabniaczach jak np. noże i sita. Suszarnia wraz z wieloma rozdrabniaczami wymaga specjalnych pomieszczeń, a w nich specjalizowanych systemów wykrywania i gaszenia pożarów. Także w biznes planie trzeba zaplanować koszty zwiększone koszty podatkowe za dodatkowe pomieszczenia i powierzchnie odkładcze;
 
3.    po wyprodukowaniu pelletów lub brykietów w innych technologiach muszą być zapakowane w szczelne opakowania, bo inaczej rozpadną się samoistnie na wskutek oddziaływania wilgoci z powietrza otaczającego. Często producenci dodają do pelletu i brykietu specjalnych lepiszczy i innych dodatków aby zwiększyć ich trwałość. Brykiety wyprodukowane w Technologii BIOMASSER® są trwałe i mogą być przechowywane pod przykryciem bez problemów;
 
4.    w innych technologiach zachodzi potrzeba chłodzenia pelletów i brykietu na etapie produkcji (znowu potrzebna dodatkowa energia i czas ), a w technologii BIOMASSER® nie ma takiej potrzeby;
 
5.    zużycie energii na wyprodukowanie 1 tony brykietów w technologii BIOMASSER® jest stosunkowo niskie:
       -            brykietowanie to zużycie 70kWh
       -            rozdrobnienie surowca i jego zbrykietowanie to zużycie 80kWh.
Inne technologie zużywają 2 – 4 razy więcej energii;
 
 
6.       urządzenia pracujące w linii BIOMASSER® maja kółka i można je łatwo przemieszczać, a nawet pracować w miejscu pozyskiwania surowca np. na polu, w stodole, magazynie surowca. Inne technologie potrzebują zadaszonych pomieszczeń utwardzonych, a nawet specjalnych fundamentów, gdyż często są to maszyny ciężkie, energochłonne i wymagają zabudowy stacjonarnej;
 
7.       brykieciarki BIOMASSER® są proste w swojej konstrukcji i nie zawierają skomplikowanych urządzeń elektronicznych, procesorów, pneumatyki czy hydrauliki siłowej. Zbudowane są z części i podzespołów dostępnych na całym świecie, przez co klienci z różnych kontynentów są pewni, że mają łatwy dostęp do części zamiennych. Inne technologie zawierają procesorowe sterowniki komputerowe, mnóstwo elektroniki, urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych. Może to powodować wiele problemów eksploatacyjnych i serwisowych, a także kosztownych prac specjalistycznego serwisu;
 
8.       zużywające się części w linii BIOMASSER®, mające bezpośredni kontakt z brykietowanym surowcem, klient potrafi zregenerować lub wymienić bez udziału specjalizowanego serwisu technicznego. 
W innych technologiach może to wymagać użycia kosztownych części zamiennych oraz przyjazdu specjalnych służb technicznych;
 
9.       brykieciarki BIOMASSER® nie wymagają regulacji podczas eksploatacji. Zastosowane elementy są w pełni nowoczesne i bezobsługowe. Inne technologie często wymagają specjalizowanych konserwacji, regulacji, a nawet kalibracji.
 
 
 
Brykiety wyprodukowane w technologii BIOMASSER® - “Złoty Węgiel” - posiadają technologiczny otwór. 
Otwór ten spełnia trzy funkcje, które są bardzo istotne dla użytkownika paliw odnawialnych:
 
1.       podczas formowania brykietu przez otwór uchodzi wilgoć z brykietowanego surowca, przez co brykiet ma wyższą wartość opałową (energię);
 
2.       druga funkcja otworu w brykiecie odnosi się do procesu spalania. Przez otwór dostaje się do wnętrza dodatkowe powietrze, co wpływa korzystnie na dopalenie się biomasy. Ponadto, palenisko pieca nie zagaśnie i nie wymaga przegarniania, jak to może mieć miejsce przy spalaniu brykietów bez otworu, czy pelletach;
 
3.       w kotłach z automatycznymi podajnikami brykietów brykiety twarde i bez otworu blokują, a nawet niszczą podajniki opału. Brykiety “Złoty Węgiel”, mające otwór, łatwo ulegają złamaniu w podajniku i nie powodują zakłóceń pracy.
 
 
Przedstawione powyżej cechy i wyróżniki technologii BIOMASSER®, brykieciarek BIOMASSER® i rozdrabniaczy TOMASSER® pokazują, jak bardzo są one innowacyjne w stosunku do innych technologii.
 
Nie podano wartości cenowych poszczególnych wyróżników i sumarycznego efektu ekonomicznego ponieważ nie posiadamy precyzyjnych informacji jak się one kształtują w innych technologiach. 
Nie zgadzamy się z podanymi wartościami w artykułach prasowych i literaturowych, które są ogólnikowe i nie obejmują wszystkich procesów produkcyjnych: od procesu suszenia (wymaganego w wielu technologiach), rozdrabniania (często wielostopniowego), agregatowania, chłodzenia i pakowania opału.
 
Z przedstawionych cech i wyróżników wynika, że technologia BIOMASSER® jest bardziej korzystna ekonomicznie w wielu aspektach: inwestycyjnym, zajmowanych powierzchni, kosztów eksploatacji i konserwacji, opłat podatkowych, kwalifikacji obsługujących i serwisu technicznego.
 
Zestawienie cech i wyróżników pozwala przekonać zainteresowanych wykorzystaniem biomasy niedrzewnej do wyboru naszej innowacyjnej technologii BIOMASSER®.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij